Donation for Who? ติดต่อร่วมกิจกรรมมูลนิธิวัดเงิน (STF.) ************************ ประชาสัมพันธ์ : 1. รับสมัคร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  (ภาษาอังกฤษ – จีน – เวียดนาม – ภาษาใน AEC.)     – ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้าน ศาสนา และ วัฒนธรรม การปฎิบัติ และ สิ่งที่เหมาะสม เมื่อมาเมืองไทย มาเมืองวิถีพุทธ     – ให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาทางด้านภาษา และ สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว สามารถพัฒนาความสามารถตัวเองสู่ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน 2.  รับสมัคร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เวปไซค์ และ สื่อ Online สำหรับวิถีเทคโนโลยีในปัจจุบัน (ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน) เพื่อแบ่งปันความสามารถสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน (ติดต่อได้โดยตรง […]

กิจกรรมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ(D.I.Y)

อีกหนึ่งโครงการดีดี ที่ วัดศรีสุพรรณเชียงใหม่ Thailand Silver Temple หรือ วัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก กับ D.I.Y เรียนรู้ว่า กว่าจะเป็นอุโบสถเงิน ต้องใช้ฝีมืออย่างไร สอนโดย แม่ครู ปูชนียบุคคล ระดับประเทศ และ อาจารย์ระดับมืออาชีพ ที่หลงเหลือเพียงไม่กี่ท่าน เพื่อรักษาสิ่งมีค่าทางฝีมือไว้ ………….. สนใจส่งนักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ มาได้ …… ยินดีต้อนรับทุกท่าน จากใจ สนใจติดต่อมาได้ที่ 1.มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ 2. คุณสวรรค์ แคว้นไธสง Sawan Kwanthaisong Mobile : 089-4322495 Office : 053- 273919 กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ Committee / Public relations / […]

โครงการสนทนาธรรมกับพระและปฏิบัติธรรม

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป็นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต เพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) Monk Chat & Meditation Program (English Program) With Silver Temple Foundation ***************************************** . รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน  ( 12 persons for 1 project) . […]

โครงการบ้านดิน

อีกหนึ่งโครงการดีๆ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ่ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ หรือ วัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก (Thailand Silver Temple) จัด อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา สนองโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงราย ที่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย… อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา ยังมีโครงการ 2 – 3 – 4 สนใจติดต่อมาไดที่ 1.มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ […]

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) Monk Chat & Meditation Program (English Program) With Silver Temple Foundation   เงื่อนไข :  . รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน  ( 12 ersons for 1 project) . บรรยายและนำทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( English Language) สวมชุดขาว (White ware) . ไม่อนุญาตให้นำสื่ออุปกรณ์ใดๆ ติดตัวไปยกเว้น ยาประจำตัว / กระเป๋าเงิน  (Do not allow any media or technology . Except take medication / purse .) […]

วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ประวัติวัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปะพื้นบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย History: According to the inscriptions found locally on Red Sandstone, King Muang Kæw (1495-1526) of the Mangrai dynasty and his mother ordered a military offical called Khun Luang Ja Kham to bring a Buddha statue to this place and they built a temple in the year 1500 CE. In ancient times the temple […]

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่ จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน 512 ปี ตามหลักศิลาจารึกบนหินทรายแดง กล่าวถึง ประวัติวัดศรีสุพรรณ ไว้ว่า ราว พ.ศ.2043 พระเมืองแก้ว หรือ พระเจ้าพิลก ปนัดดาธิราช ร่วมกับพระราชมารดาเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้ ขุนหลวงจ่าคำ นำพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาประดิษฐานแล้วสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น เดิมเรียกชื่อว่า “ศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้สร้างมหาวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุโบสถหลังเดิม ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.2052 พร้อมทั้งสร้างศาสนสถานอื่นๆ แล้วมอบพื้นที่รอบกำแพงทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 20 วาให้แก่วัด และมอบข้าทาสไว้ดูแลวัดอีก 20 ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2547 ชาวบ้าน และช่างฝีมือได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก โดยมีปณิธานร่วมกันเพื่อ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาล ที่ 9” เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกในการประกอบศาสนกิจ จึงคิดสร้างพระอุโบสถเงินบนฐานเดิม พัทธสีมาเดิม และพระประธาน องค์เดิม โดยช่างภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสลัก […]