การติดต่อเพื่อร่วมกิจกรรมและบริจาค

Donation for Who?

ติดต่อร่วมกิจกรรมมูลนิธิวัดเงิน (STF.)

************************

ประชาสัมพันธ์ :

1. รับสมัคร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม  ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  (ภาษาอังกฤษ – จีน – เวียดนาม – ภาษาใน AEC.)

    – ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้าน ศาสนา และ วัฒนธรรม การปฎิบัติ และ สิ่งที่เหมาะสม เมื่อมาเมืองไทย มาเมืองวิถีพุทธ

    – ให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาทางด้านภาษา และ สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว สามารถพัฒนาความสามารถตัวเองสู่ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน

2.  รับสมัคร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เวปไซค์ และ สื่อ Online สำหรับวิถีเทคโนโลยีในปัจจุบัน (ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน) เพื่อแบ่งปันความสามารถสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน (ติดต่อได้โดยตรง ที่เลขามูลนิธิ)

3. รับสมัคร อาสาสมัคร สอนภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และ ผู้สนใจ ในวันเสาร์ – อาทิตย์

4. ติดต่อศึกษาดูงาน  : เรียนรู้ D.I.Y   โครงการ ช่างสล่า 10 หมู่ ภูมิปัญญาล้านนา  อาทิ ตอกลาย ดุนลาย บ้านดิน ฯลฯ

5. โครงการ Monk Chat & Meditation เรียนรู้เพื่อปฎิบัติธรรม สนทนาธรรม และ การปฎิบัติสมาธิเบื้องต้น

    – หลักสูตร 3 ชั่วโมง

    – หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

  

มูลนิธิ วัดเงิน (STF.)

Silver Temple Foundation

     * * * * * * * * * * * * * * * 

วัตถุประสงค์การก่อตั้งมูลนิธิวัดเงิน (STF)

***************************

      1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา

 1. เพื่อดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร
 1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป็นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต
 1. เพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา
 1. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 1. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 Objective about Silver Temple Foundation

1. To support and conserve Thai culture Sala Sip Mu Lanna Wisdom.

2. To build the knowledge park Thai culture Sala Sip Mu Lanna Wisdom and support to activity of traveler learn the wisdom of Lanna silverwork and an organic, alternative medicine, Thai traditional and Thai herb.

3. To scholarship for poor students and disabled who want to learn Thai culture Sala Sip Mu Lanna Wisdom to support to their lives.

4.To scholarship for develop their knowledge to teachers’ wisdom, Activity Study, Annual Activity Teacher And etc. That connects with supporting and conserves Thai culture Lanna Wisdom.

5.To public benefit or cooperation with other charitable organizations.

6. Not associated with any political action.

* * * * * * * * * * * * * * *

Donation for Foundation.

ติดต่อมูลนิธิโดยตรง : http://www.Silver Temple.or.th / E-mail : watsrisuphan1234@gmail.com

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาส                Venerable Phra Kru Pitaksuttikhun (Abbot) ประธานกรรมการมูลนิธิ

คุณสวรรค์ แคว้นไธสง                                 Mr.Sawan Khewntaisong              089-4322495         Information Foundation ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

คุณสุดเขต เขียวอุไร                                    Mr.Sudkhed Ken Kheo-u-rai        095-8518023/093-8629401  Secretary เลขานุการมูลนิธิ 

Donation for Foundation.

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (3205) 12380041_1687962151452454_1522964333_n 12348264_1687962154785787_497732622_n ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (4243) 13342905_1750199165201129_5459440731112256349_n 13339560_287551364915415_3023147194537712608_n 13092056_783113218457398_4094906391506139193_n 12376154_1687886271460042_3848468104044534185_n 1383532580-01-o (1) 1406535525 ss2 images (2) 5 9 IMG_1878 โลโก้มูลนิธิ

กิจกรรมเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ(D.I.Y)

อีกหนึ่งโครงการดีดี ที่ วัดศรีสุพรรณเชียงใหม่
Thailand Silver Temple
หรือ วัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
กับ

D.I.Y

เรียนรู้ว่า กว่าจะเป็นอุโบสถเงิน ต้องใช้ฝีมืออย่างไร
สอนโดย

แม่ครู ปูชนียบุคคล ระดับประเทศ

และ อาจารย์ระดับมืออาชีพ
ที่หลงเหลือเพียงไม่กี่ท่าน

เพื่อรักษาสิ่งมีค่าทางฝีมือไว้
…………..
สนใจส่งนักเรียน นักศึกษา บุคคลากร

ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ

มาได้ ……
ยินดีต้อนรับทุกท่าน จากใจ

สนใจติดต่อมาได้ที่
1.มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

2. คุณสวรรค์ แคว้นไธสง Sawan Kwanthaisong
Mobile : 089-4322495 Office : 053- 273919
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ Committee / Public relations /
E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com

3.คุณสุดเขต เขียวอุไร Mr.Sudkhed Kheo-u-rai
Mobile : 093-8629401 / 093-8629401 Office : 053-273919
กรรมการ/เลขานุการ Committee / Foundation Secretary

images (2)

D.I.Y Project Learning for You

@ Silver Temple  

1406535525

12348264_1687962154785787_497732622_n

D.I.Y Project Learning for You

@ Silver Temple  

12351267_1687962138119122_1177751594_n

D.I.Y Project Learning for You

@ Silver Temple  

12380041_1687962151452454_1522964333_n

D.I.Y  

ย่อมาจาก Do it yourself

ความหมายว่า ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง

ทำไมเราต้องมานั่งประดิษฐ์ของด้วยตัวเองด้วยละ?

การประดิษฐ์สิ่งของด้วยตัวเองนั่น มีข้อดีมากมาย

1. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะปล่อยเวลาว่างๆ สู้เอามาทำของใช้เองกันดีว่า

2. เวลาที่เราทำอะไรซักอย่างด้วยตนเอง หากมันสำเร็จเราก็คงจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

3. การจะประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเราต้องก็ต้องคิดๆๆ เลยฝึกให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

4. หากมีใครคนหนึ่งได้รับของขวัญที่เราได้ทำเอง  ของขวัญนั้นต้องมีคุณค่าทางจิตใจมากๆ อีกทั้งยังแสดงให้ผู้รับเห็นอีกว่าเราต้องการให้จากใจจริงๆ

5. สมัยนี้โลกมันร้อนมาก ซึ่งขยะต่างๆนี่แหละที่เป็นปัญหาทำให้เกิดโลกร้อน แต่บางชิ้นเราก็สามรถนำมาประยุกต์ใช้ประดิษฐ์ได้นะ มาช่วยกันลดโลกร้อน

6. บางชิ้นงานเราทำออกมาได้สวย ก็นำไปขายได้ เป็นรายได้เสริมอีกทาง

เห็นหรือยังละ D.I.Y มีประโยชน์มากมาย มัวรอช้าอะไรหล่ะ หยิบอุปกรณ์มาทำกันดีกว่า

โครงการสนทนาธรรมกับพระและปฏิบัติธรรม

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (4241)

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

 1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนา
 2. เพื่อดำเนินการสร้างอุทยานการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ภูมิปัญญาล้านนาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา เชิงเกษตรอินทรีย์ เชิงแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณครบวงจร และ สมุนไพร
 3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่สนใจเรียนรู้ช่างสิบหมู่ล้านนา เป็นอาชีพสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต
 4. เพื่อเป็นทุนกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ครูภูมิปัญญา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมไหว้ครูประจำปี และ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานด้านอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนา
 5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม

(ภาคภาษาอังกฤษ)

Monk Chat & Meditation Program

(English Program)

With Silver Temple Foundation

*****************************************

. รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน  ( 12 persons for 1 project)

. บรรยายและนำทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( English Language) สวมชุดขาว (White ware)

. ไม่อนุญาตให้นำสื่ออุปกรณ์ใดๆ ติดตัวไปยกเว้น ยาประจำตัว / กระเป๋าเงิน

(Do not allow any media or technology . Except take medication / purse .)

. ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)

เปิดแล้วเดือน มิถุนายน  2559 (Open now’  May 2016)

Booking days / Project

รุ่นที่ 1  Project 1 วันที่   8  – 9  มิถุนายน  2559  ( 8 – 9 May 2016)

รุ่นที่ 2 Project 2  วันที่   10 – 11   มิถุนายน  2559  ( 10 – 11 May 2016)

รุ่นที่ 3 Project 3 วันที่   12 – 13   มิถุนายน  2559  ( 12 – 13  May 2016)

รุ่นที่ 4  Project 4 วันที่   14 – 15  มิถุนายน  2559  ( 14 – 15 May 2016)

รุ่นที่ 5  Project 5 วันที่   16 – 17  มิถุนายน  2559  ( 16 – 17 May 2016)

รุ่นที่ 6  Project 6 วันที่   18  – 19  มิถุนายน  2559  ( 18 – 19 May 2016)

รุ่นที่ 7  Project 7 วันที่   20 – 21  มิถุนายน  2559  ( 20 – 21 May 2016)

รุ่นที่ 8  Project 8 วันที่   22 – 23  มิถุนายน  2559  ( 22 – 23 May 2016)

รุ่นที่ 9  Project 9 วันที่   24 – 25  มิถุนายน  2559  ( 24 – 25 May 2016)

รุ่นที่ 10 Project 10วันที่   26 – 27  มิถุนายน  2559  ( 26 – 27 May 2016)

รุ่นที่ 11  Project 11 วันที่   28 – 29  มิถุนายน  2559  28 – 29 May 2016)

********************************

ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และ สำรองที่นั่ง 

Contact us :

มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ 

Silver Temple Foundation

          **************************************************************

คุณสวรรค์ แคว้นไธสง  Mr.Sawan  Kwanthaisong

Mobile : 089-4322495

Office : 053- 273919  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์  Committee / Public relations /

E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com

*******************************************************

คุณสุดเขต เขียวอุไร Mr.Sudkhed  Kheo-u-rai

Mobile : 093-8629401  / 095-8518023    Office : 053-273919

กรรมการ/เลขานุการ  Committee / Foundation Secretary

E-mail : Sudkhed2@gmail.com

*********************************************************

Common Questions About Monk Chats:


        What Do You Talk About?  You can pretty much talk about anything you want as their is no set script.  Most of the boys will have cheat sheets to ask you questions as they are still learning English and don’t quite have the confidence yet. Feel free to ask them anything you want and make sure to share stories about yourself.  Even if you only have time to stop and introduce yourself and have them introduce themselves back, every little bit helps and is still fun.

          How Long Does A Monk Chat Last?  How long you talk with the young Monks is pretty much up to you.  Some programs are available only for 2-3 hours and others are available all day so it is only limited to however long you want to talk.  A normal conversation ends up lasting about an hour especially if you are with a larger group of Monks or have multiple people in your group.  Even if you only have 5 minutes though, make sure to stop in a Monk Chat while in Chiang Mai.

        Can Women Join A Monk Chat?  For sure, all visitors are welcome.  This is a great question as normally older Monks are allowed to interact with women outside of their family.  Woman are typically not allowed to approach Monks or touch them as not to corrupt them.  It is so strict that often when receiving Morning Alms from a woman Monks must have offerings placed on the ground and pick them up instead of receiving them directly from a woman.

13339560_287551364915415_3023147194537712608_n

Monk Chat & Meditation Program

13103475_783113255124061_6132779092260764646_n

Monk Chat & Meditation Program

โครงการบ้านดิน

อีกหนึ่งโครงการดีๆ โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ่

ปอยหลวงศรีสุพรรณ59- (2880)

เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ หรือ วัดที่มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

(Thailand Silver Temple)

จัด อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

สนองโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงราย

ที่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย…

1383532580-01-o (1)

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

13321674_1750199195201126_8458417451030297269_n

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

13327433_1750199225201123_3976152954445469658_n

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

13332923_1750199211867791_1397857195281014418_n

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

13335777_1750199245201121_8583867323902362289_n

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

13339550_1750199268534452_272081447189719981_n

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

13342905_1750199165201129_5459440731112256349_n

อบรมสร้างบ้านดิน ที่ อุทยานการเรียนรู้สล่าสิบหมู่ล้านนา

ยังมีโครงการ 2 – 3 – 4 สนใจติดต่อมาไดที่
1.มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
2. คุณสวรรค์ แคว้นไธสง Sawan Kwanthaisong
Mobile : 089-4322495 Office : 053- 273919
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ Committee / Public relations /
E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com
 
3.คุณสุดเขต เขียวอุไร Mr.Sudkhed Kheo-u-rai
Mobile : 093-8629401 Office : 053-273919
กรรมการ/เลขานุการ Committee / Foundation Secretary

E-mail : Sudkhed2@gmail.com

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)

โครงการสนทนาและปฎิบัติธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)

Monk Chat & Meditation Program

(English Program)

With Silver Temple Foundation

 

เงื่อนไข :  13339560_287551364915415_3023147194537712608_n. รอบละ ไม่เกิน 12 ท่าน  ( 12 ersons for 1 project)

. บรรยายและนำทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( English Language) สวมชุดขาว (White ware)

. ไม่อนุญาตให้นำสื่ออุปกรณ์ใดๆ ติดตัวไปยกเว้น ยาประจำตัว / กระเป๋าเงิน 

(Do not allow any media or technology . Except take medication / purse .)

. ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)

 

เปิดแล้วเดือน มิถุนายน  2559 (Open now’  May 2016) 

Booking days / Project

รุ่นที่ 1  Project 1 วันที่   8  – 9  มิถุนายน  2559  ( 8 – 9 May 2016)

รุ่นที่ 2 Project 2  วันที่   10 – 11   มิถุนายน  2559  ( 10 – 11 May 2016)

รุ่นที่ 3 Project 3 วันที่   12 – 13   มิถุนายน  2559  ( 12 – 13  May 2016)

รุ่นที่ 4  Project 4 วันที่   14 – 15  มิถุนายน  2559  ( 14 – 15 May 2016)

รุ่นที่ 5  Project 5 วันที่   16 – 17  มิถุนายน  2559  ( 16 – 17 May 2016)

รุ่นที่ 6  Project 6 วันที่   18  – 19  มิถุนายน  2559  ( 18 – 19 May 2016)

รุ่นที่ 7  Project 7 วันที่   20 – 21  มิถุนายน  2559  ( 20 – 21 May 2016)

รุ่นที่ 8  Project 8 วันที่   22 – 23  มิถุนายน  2559  ( 22 – 23 May 2016)

รุ่นที่ 9  Project 9 วันที่   24 – 25  มิถุนายน  2559  ( 24 – 25 May 2016)

รุ่นที่ 10 Project 10วันที่   26 – 27  มิถุนายน  2559  ( 26 – 27 May 2016)

รุ่นที่ 11  Project 11 วันที่   28 – 29  มิถุนายน  2559  28 – 29 May 2016)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และ สำรองที่นั่ง  Contact us :

 1. มูลนิธิวัดเงิน (STF.) อาคารประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่  Silver Temple Foundation

          **************************************************************
 1. คุณสวรรค์ แคว้นไธสง  Mr.Sawan  Keenthaisong     

  Mobile : 089-4322495  

  Office : 053- 273919  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์  Committee / Public relations /

  E-mail :sawankwanthaisong@gmail.com

  *******************************************************

  3. คุณสุดเขต เขียวอุไร Mr.Sudkhed  Kheo-u-rai   

  Mobile : 093-8629401      Office : 053-273919  

  กรรมการ/เลขานุการ  Committee / Foundation Secretary

  E-mail : Sudkhed2@gmail.com

*********************************************************

Common Questions About Monk Chats:
What Do You Talk About?  You can pretty much talk about anything you want as their is no set script.  Most of the boys will have cheat sheets to ask you questions as they are still learning English and don’t quite have the confidence yet. Feel free to ask them anything you want and make sure to share stories about yourself.  Even if you only have time to stop and introduce yourself and have them introduce themselves back, every little bit helps and is still fun.


How Long Does A Monk Chat Last
?
  How long you talk with the young Monks is pretty much up to you.  Some programs are available only for 2-3 hours and others are available all day so it is only limited to however long you want to talk.  A normal conversation ends up lasting about an hour especially if you are with a larger group of Monks or have multiple people in your group.  Even if you only have 5 minutes though, make sure to stop in a Monk Chat while in Chiang Mai.


Can Women Join A Monk Chat
?
  For sure, all visitors are welcome.  This is a great question as normally older Monks are allowed to interact with women outside of their family.  Woman are typically not allowed to approach Monks or touch them as not to corrupt them.  It is so strict that often when receiving Morning Alms from a woman Monks must have offerings placed on the ground and pick them up instead of receiving them directly from a woman.

12308332_719841948117859_4395101618658287504_n 12316599_719841958117858_8317761894777796846_n 12342374_719841964784524_2638807634377816938_n 13062142_783113225124064_4553982961931626168_n 13092056_783113218457398_4094906391506139193_n 13103475_783113255124061_6132779092260764646_n 13339560_287551364915415_3023147194537712608_n

วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ประวัติวัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปะพื้นบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย

cropped-5.jpg

History: According to the inscriptions found locally on Red Sandstone, King Muang Kæw (1495-1526) of the Mangrai dynasty and his mother ordered a military offical called Khun Luang Ja Kham to bring a Buddha statue to this place and they built a temple in the year 1500 CE. In ancient times the temple was called Srisuphan Aram (= Temple). Later, the Vihara, Chetiya and Ubosot were built in that order and were completed around ten years later. All the buildings together with the surrounding areas and twenty families were given to take care of the Temple.

Srisuphan Temple has been a vast source of knowledge concerning the art, culture, education and handicrafts, including lost-wax casting and silverwork, from the past until the present. There is still a living culture regarding these handicrafts, but knowledge about statue-casting, silverwork and other handicrafts are in danger these days owing to the changing times and there are not many people to whom this knowledge is being passed on.

Ven. Phra Kru Pitak Sutthikhun, the Abbot of Srisuphan Temple since 1992, and the Committee of Srisuphan are well aware of the problems and intend to preserve and maintain the heritage passed down in the culture from their predecessors. Therefore they have outlined the many activities that are needed to lead to the vision, mission and objectives of the Temple. They are supported by the Sangha in Chiang Mai, and also by the National Office of Buddhism, the Government and by the private sector who appreciate local culture and knowledge especially in regard to Lanna craftsmanship at Sri Suphan Temple.

Current Tasks, Activities & Projects

To sustain the propagation of the Dhamma, the traditions and local culture by playing a critical role as a Temple in the local community.

To encourage and collaborate with the education system under the Royal Act on Education in 1998.

To maintain and promote indigenous silver handicrafts

We propose to support these aims as follows:

Establish a group of craftsmen trained in the Lanna traditions at Sri Suphan Temple (ongoing from 2000 CE – Present).

Establish a study center for ancient Lanna Arts at Sri Suphan Temple.

Establish a distribution center for the products produced at the Sri Suphan community. The Community was selected by a Government scheme to promote local production. This effectively generates income for the local people.

The Saturday Walk on the nearby Wualai Road with the collaboration of the Sri Suphan, Wat Mueansarn and Wat Nandharam Communities, which is supported by the Chiang Mai Municipality. These events have rapidly helped to build up economic development in the community.

Building a Silver Ubosot at Sri Suphan Temple, dedicated to promoting the dispensation of the Buddha and glorifying His Majesty, King Bhumibol Adulyadej on the anniversary of his 84th birthday. The decoration is made with silver and aluminum handicrafts, a heritage that has been passed down from our predecessors over the past 200 years. The original Ubosot was a brick structure plastered with cement. The dimension of the new Ubosot is 50m long, 17m wide and 18m high, and is in traditional Lanna style. The renovation of this building has been going on since the year 2005, and so far 12 million baht have been spent, and the progress of the work was about 60 percent complete by the year 2010. An additional 13 million baht will be needed to complete the renovation.

Monk chat and Meditation Programs provided to foreigners so they can learn the Buddha’s teaching and get advice from monks for beginning meditation. Currently the program is available three days a week, on Tuesday, Thursday and Saturday (monk chat is from 5.30pm – 7.00pm and meditation is from 7.00pm – 9.00pm).

A Learning Center for silver handicrafts and Lanna folk art (this initiative has yet to start).

The projects are based on the doctrine and discipline in Buddhism, integrated with the King’s philosophy of economic sufficiency to achieve the sustainability of the Buddha’s dispensation, local communities and the country.

The Result over the Past 10 Years: even though there is a change in development that has contributed to a positive outcome for the community, the approach has not yet lead to the achievement of all our goals on each project as expected. There are various obstacles that have been encountered, which we can list as follows:

Social problems such as varieties of nationality, conflicts of interest, competition, non-cooperation, a lack of self-sacrifice and so on.

Insufficient liquidity to run the projects. The fund is fluctuating and relies only on donors. The projects are not firmly established and remuneration is unpredictable, making it difficult to proceed.

A lack of awareness about our cultural heritage and local knowledge, and a lack of motivation.

A lack of good public relations with the public in terms of communicating our objectives.

Such problems and obstacles have been encountered, but Sri Suphan Temple and those who are involved have been seeking a solution to these problems and making efforts to overcome them. However, to achieve the task they need support from the Government, the private sector and those who appreciate the local culture and knowledge, by participation at all levels to achieve our objectives together so as to sustain the Lanna traditions and keep alive the dispensation of the Buddha, and to glorify our King, Rama IX of the Chakri Dynasty.

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่

มูลนิธิวัดเงิน เชียงใหม่

จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน 512 ปี ตามหลักศิลาจารึกบนหินทรายแดง กล่าวถึง ประวัติวัดศรีสุพรรณ ไว้ว่า ราว พ.ศ.2043 พระเมืองแก้ว หรือ พระเจ้าพิลก ปนัดดาธิราช ร่วมกับพระราชมารดาเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้ ขุนหลวงจ่าคำ นำพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาประดิษฐานแล้วสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น เดิมเรียกชื่อว่า “ศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้สร้างมหาวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุโบสถหลังเดิม ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.2052 พร้อมทั้งสร้างศาสนสถานอื่นๆ แล้วมอบพื้นที่รอบกำแพงทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 20 วาให้แก่วัด และมอบข้าทาสไว้ดูแลวัดอีก 20 ครอบครัว

5

เมื่อปี พ.ศ.2547 ชาวบ้าน และช่างฝีมือได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก โดยมีปณิธานร่วมกันเพื่อ “ฝากศิลป์แก่แผ่นดินล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาล ที่ 9” เนื่องจากพระอุโบสถหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกในการประกอบศาสนกิจ จึงคิดสร้างพระอุโบสถเงินบนฐานเดิม พัทธสีมาเดิม และพระประธาน องค์เดิม โดยช่างภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสลัก ลวดลายลงบนแผ่นเงินบริสุทธิ์ เงินผสมอะลูมิเนียม และวัสดุแทนเงิน ประดับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในตลอดทั้งหลัง

images

องค์พระประธาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ ฝีมือช่างหลวง มีตำนานเล่าขานสืบกันมาว่า พระประธานองค์นี้ แสดงพุทธปาฏิหาริย์ลงสรงน้ำในสระข้างอุโบสถอยู่เป็นประจำ ประทานความสำเร็จสมปรารถนาสำหรับผู้มาอธิษฐานจิตกราบไหว้อยู่เนืองนิตย์ สถิตในจิตใจเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านศรีสุพรรณ และประชาชนทั่วไปตลอดมา

ss2

นอก จากพระอุโบสถเงินหลังเดียวของโลกแล้ว พระวิหารของวัดศรีสุพรรณ เปรียบดั่ง โรงเรียนพุทธศิลปะชั้นเลิศของเมืองล้านนา เพราะได้แสดง ฝีมือช่างในล้านนาทั้งสิบหมู่ ไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่างปั้น ช่างวาด ช่างดุน ช่างต้อง (ช่างตอกลาย) ช่างกระดาษ ช่างเขิน ช่างเงิน ช่างแกะสลัก ช่างลงรักปิดทอง ช่างดอกไม้ใบตอง

ภายในพระวิหารแบ่งเป็น 3 ส่วน เมื่อเข้าประตูไปแล้วจะเป็น เรื่องราวของสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน และการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน ในส่วนที่ 2 เป็น การรวบรวมรูปแบบของธาตุเจดีย์และซุ้มโขงในล้านนาหลายร้อยแห่ง มาไว้ในจิตรกรรมฝาผนัง มีภาพพระธาตุประจำปีเกิดโดยศิลปินสุดยอดฝีมือของล้านนา 12 ท่าน ที่เขียนในปีเกิดของตน และส่วนที่ 3 คือเรื่อง พระพุทธองค์กับการหลุดพ้นจากห้วงวัฏสงสาร มีภาพพุทธชาดกบนแผ่นเงินตอกลายจำนวน  10 แผ่น ฝีมือศิลปินช่างเงินย่านวัวลายที่งดงามวิจิตร เรียกว่าเข้าไปแล้วหากชมเพื่อการศึกษาโดยพิจารณาอย่างละเอียด จะต้องใช้เวลาทั้งวัน

ss2

ใน วัดศรีสุพรรณ  แห่งนี้ มี องค์ พระพิฆเนศทั้งองค์ ใหญ่และองค์เล็ก ภายในพระอุโบสถเงินหลายสิบองค์ พระพิฆเนศเป็นเทพที่มีผู้คนนับถือและเคารพมาก เนื่องจากเป็นเทพที่มีพระกรุณาเป็นหนึ่งในเทพทั้งหมด และถือเป็นปฐมเทพที่จะได้รับการบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมต่างๆ

1383532580-01-o (1)

วัดศรี สุพรรณจึงได้สร้างองค์พระพิฆเนศ บรมครูแห่งความสำเร็จ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.25 เมตร สูง 1.50 เมตร ทรงเครื่องศิลปกรรมล้านนา และประกอบพิธีเทวาภิเษก ภายในหนึ่งวันหนึ่งคืน เพื่อประดิษฐานบนแท่นขันครูหลวง เป็นมิ่งขวัญของช่างสิบหมู่ล้านนา และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาไว้บูชา

1406535525

นอก จากนี้ยังมี พระบรมธาตุ วัดศรีสุพรรณ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนา ฝีมือช่างหลวง ทรงองค์ระฆังกลม บนฐานดอกบัวคว่ำบัวหงาย แปดชั้นแปดเหลี่ยม

ตั้ง บนฐานรองรับทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สามสิบหก พระบรมธาตุเจดีย์ได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้ว มีอายุประมาณเท่ากับพระวิหาร หรือหลังจากนั้นไม่นาน เพราะในพุทธศาสนาทางล้านนานั้น นิยมสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้หลังพระวิหาร ว่ากันว่า หากลองไปยืนมองดูใกล้ๆ พระบรมธาตุเจดีย์ โดยยืนทางด้านทิศตะวันออกมุมองค์พระธาตุแล้วลองมองขึ้นไป จะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์นี้เอียง
วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ ถนนช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ถนนวัวลาย พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ

images (2)

คณะกรรมการวัด ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ โดยการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดตั้งเป็น “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ”

ต่อมาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” ขึ้นภายในวัด

เพื่อ ถ่ายทอดและสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนขึ้น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้าน มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์