(ภาษาไทย) การดุนเครื่องเงินล้านนา

การตลาด

เครื่องเงินของวัดศรีสุพรรณนั้น มีการทำขายทั้งขนาดภาพใหญ่-เล็ก สามารถสั่งทำตามลวดลายที่ต้องการได้ และมีการสั่งออกไปต่างจังหวัด รวมถึงคนไทยในต่างประเทศก็สั่งซื้อได้ราคาขึ้นอยู่กับลวดลายและขนาดของภาพ วัดศรีสุพรรณ เน้นการจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง Continue reading