Health care center is opened

โครงการตรวจเช็คสุขภาพ รักษาผู้ป่วยของมูลนิธิวัดเงินเริ่มแล้ว ที่ห้องประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ ท่านที่มาเที่ยวชมวัดในเย็นวันนี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ และโครงการนี้จะเปิดทุกวันเสาร์เพื่อรองรับมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเกิดความเจ็บป่วย ไม่สะบาย ก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที ส่วนท่านที่เดินผ่านไปมา ก็สามารถเข้ามาใช้บริการตรวจเช็คสุขภาพได้ เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านตลอดกิจกรรมทุกเย็นวันเสาร์

 


Continue reading