อุโบสถเงิน

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่อยู่ทางทิศใต้ของคูเมือง บริเวณถนนวัวลายซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมนั้นวัดศรีสุพรรณเป็น วัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกวา 500 ปี สร้างในช่วงสมัย พระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย มีการสร้างพระวิหารบรมธาตุเจดีย์และพระอุโบสถ ประดิษฐานพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือพระพุทธปาฏิหาริย์ เป็นพระประธาน

เนื่องด้วยวัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนหัตถกรรม ช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ของถนนวัวลาย ทางวัดจึงมีแนวคิดที่จะสืบสานมรดกงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป ด้วยการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านจัดตั้งเป็น กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ขึ้นภายในวัด ในปี พ.ศ. 2547 ทางวัดศรีสุพรรณมีแนวคิดสร้าง อุโบสถเงินหลังแรกของโลก ให้เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเป็นพุทธศิลป์อันวิจิตรที่ดึงดูดให้ทั้งพุทธศาสนิกชนและบุนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมความงดงามของพระอุโบสถหลังนี้อยู่ทุกวัน

 

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Si Supan
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :

ช่วงกลางปีจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแสงกระทบลงบนหน้าอุโบสถ

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปในอุโบสถ
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่  (Muang Chiang Mai)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.778754,98.983167

 

 

พระอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ

พระอุโบสถเงินหลังนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขต พัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง โดยใช้กรรมวิธีของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัวลาย แท้จริงแล้วอุโบสถนี้ไม่ใช่ทำจากเงินแท้ทั้งหลัง แต่ใช้วัสดุจากอลูมิเนียม (วัสดุแทนเงิน) เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ สลักลวดลาย บุดุน ประดับตกแต่งตั้งแต่หลังคา ผนังภายในภายนอกรวมทั้งหลัง ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ โดยรอบอุโบสถด้านในแสดงศิลปกรรมแสดงถึงการเคารพสักการะพระรัตนตรัย ส่วนด้านนอกเป็นศิลปกรรมแสดงสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

 

พระวิหาร วัดศรีสุพรรณ

พระวิหารทรงล้านนา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส เมื่อประมาณ พ.ศ.2342  วิหารหลังนี้มีทำการปฏิสังขรณ์ผสมศิลปะร่วมสมัย โดยรักษาของที่มีอยู่เดิม ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระธาตุ 12 ราศี ภาพพระธาตุเจดีย์ ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีตและภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง 3 และได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินการดุนลาย ภาพพระพุทธประวัติ  ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ประดับตกแต่งฝาผนังวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่เป็นพระประธาน

 

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

 

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และสถานฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องประดับ

เป็นสถานที่เปิดให้ผู้ที่สนใจภูมิปัญญาด้านเครื่องเงิน ได้ลองเรียนรู้ฝึกการทำศิลปะหัตถกรรมเครื่องเงินกับสล่าผู้ชำนาญ

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  วัดศรีสุพรรณตั้งอยู่บนถนนวัวลาย เริ่มจากบริเวณประตูเชียงใหม่ ตรงมาตามถนนวัวลาย ขวามือจะมีซอย 2 ให้เลี้ยวเข้าและหักเข้าซอยซ้ายมือตรงไปก็จะเจอกับวัดศรีสุพรรณ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / สามารถเรียกรถโดยสารสาธารณะ (รถแดง)  มาส่งที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดศรีสุพรรณ 100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
การติดต่อ : 053 200332

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , manager.co.th, silver-cluster.com
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

ที่มา: http://www.zthailand.com/place/wat-si-supan-chiang-mai/

Posted in Uncategorized